17 Replies to “Самаркандская свадьба. Подарок судьбы 2017 1 часть”

    • Алишер Ильясов

      русча гапиргани бир томондан яхши.Чунки хозир ман армянларга махтаниб курсатдим,эртага рус огайниларимга ку́рсатаман.Узим Россияда,мактанишга арзийдиган туй бу́лган.

Добавить комментарий