9 Replies to “Samarqand tuy 2016 Raimjon & Shohista ….14 part”

 1. Акбар Рахимов

  мардумИ Точика аслан аз Самарканд и Бухара Тирмиз Куканд фиргана Сурхондарё мешиноси ки бисиёр мардуми бо фарханги кадима ман намедунам ки ба ин мардум чи шудааст ки бо забони форси точики дари сухбат намекунанду бо забони узбаки як Миллати паст бефарханг фарханги мардуми Точика дуздидаги узбакхо манголхо чингизхонхо е мардуми Самарканд иБухара ва дигар шахр ва нохияхои узбаккистон бедор шавед дар узбакистан 17млн Точик зиндаги мекунан Шармандахо бедор шавед ки Миллати Точика нест кардагиян шумо бояд фахр кунетун ки шумо Точикен хамаи ёдгорихои Тарихии Самарканд иБухара ба забони Форси Точики навишта шудаги дар деворхояш зинда бод фарханги милати Точик Форс дари ТОЧИКОН ИРОНИХО АФГОНХО САМАРКАНД И БУХАРА ТИРМИЗ КУКАНД ФАРГОНА СУРХОНДАРЁ ЯК МИЛЛАТИ БУЗУРГИ 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍ФОРС👍👍👍👍👍✋✋✋👌👌👌☝☝☝☝👆👆👆👆👆💖💔💔💕💝💘💞💟

 2. Акбар Рахимов

  мардумИТочикаасланазСамаркандиБухараТирмизКукандфирганаСурхондарёмешиносикибисиёрмардумибофархангикадимаманнамедунамкибаинмардумчишудаасткибозабонифорситочикидарисухбатнамекунандубозабониузбакиякМиллатипастбефархангфархангимардумиТочикадуздидагиузбакхоманголхочингизхонхоемардумиСамаркандиБухаравадигаршахрванохияхоиузбаккистонбедоршаведдарузбакистан17млнТочикзиндагимекунанШармандахобедоршаведкиМиллатиТочинесткардестан

 3. Чалилов Хадлил

  мардуми самарканд меган мо точикем неки точикира дар мардуми самарканд намебини ба забони узбаки гап мзана

  • Nodira Ishankulova

   Мардуми Самарканди бостони хама забонро мефахман ва гапзадаям метавонан , даркор бошад англисиям гап мезанем узбеки устар истод !!!!

  • muslim muslim

   провакатори накун ту туям ин дунёба мехмон мемури хама барин ОЛЛОХ намепурсад туя точикми ту узбекми милат кати фахр накун харом ин Ман мусалмонам аллхамдулилла гуфта фахр кун кала кор фармондан даркорай одами ба акл хондаги мефахмад

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *