48 Replies to “Samarqand”

  1. Алоиддин Каримов

    Уят булади уртоглар бу беномус бошка ерли нима киласилар билмасдан Самаркандликдеб кегин илтимос болалар мана шунака бехаё роликларни куйманглар Оллохдан куркинглар

Добавить комментарий