Uzbek samarqand tolik majid

27 Replies to “Uzbek samarqand tolik majid”

  1. Johon Raimov

    Синдака качоклар оеогинг ердан узилиб босар тусарингни билмае коласан окибати кучада кимнингдир кулига итае чавакланиб улигинг хор булади оеогларингни остига караб еурларинг качокчалар

Добавить комментарий